SKU : Nuoc Yen
Brand : Yến sào Hà Nội
Price: 174,000đ 170,000đ
Discount: 2 % off
Dimension (L x W x H) 0 x 0 x 0
Weight 0