SKU : yen nuoc tre em
Brand : Yến sào Khánh Hòa
36,000đ
Dimension (L x W x H) 10 x 10 x 10 Centimetre
Weight 1 Gram