SKU : yen dao thien nhien
Brand : Yến sào Khánh Hòa
10,450,000đ
Dimension (L x W x H) 10 x 10 x 10 Centimetre
Weight 1 Kilogram